Siirry suoraan sisältöön

Satubaletti 3-6v.

Lasten satubaletti (40min)

Lasten satubaletissa harjoitellaan baletin ja tanssin perusliikkeitä sekä etsitään baletinomaista liikkumistapaa -lapselle luontaisia oppimistapoja hyödyntäen. Tunneilla kehitetään tanssissa vaadittavaa lihasvoimaa, notkeutta ja ketteryyttä. Hyödynnämme opetuksessa mielikuvitusta ja rohkaisemme lapsia luovuuteen. Lapsi pääsee tutustumaan tarinoihin ja musiikkiin leikinomaisissa harjoitteissa, joissa korostuu baletin liikemuoto ja liikkumisen ilon kokeminen.

Opetuksessa painottuvat oppilaan oman kehon hahmottaminen, perusliikuntataitojen harjoittelu, koordinaatio, rytmiikka sekä luovat harjoitukset. Tanssin kautta lapsi oppii tuntemaan ja hahmottamaan omaa kehoaan uudella tavalla. Tunnilla opitaan baletin alkeisiin leikin kautta. Baletti kehittää erityisesti lapsen ketteryyttä, tasapainoa, ryhtiä ja sosiaalisia taitoja. Ryhmässä toimiminen opettaa lapselle tärkeitä sosiaalisia taitoja. Vaatetukseksi tunnille sopii jumppa/tanssipuku tai muu tanssiasu, jossa on mukava liikkua sekä tossut tai paljaat varpaat.

Liikutaan ilosta Oy

Hanna Kiuru

liikutaanilosta@outlook.com

p. 044-9883314