Siirry suoraan sisältöön

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterin nimi: GoBabyGo osallistujarekisteri (Hoika)

Rekisterin tietosisältö
WWW sivujen kautta ilmoittautuminen tunneille ja tapahtumiin, jumppatietojen kerääminen osallistujarekisteriin sekä jumppien ja tapahtumien laskutus. GoBabyGo.n ylläpitämät muut yhteyshenkilötiedot esim. tukijat, yhteistyökumppanit ja ohjaajat.

Jumpparekisteri: rekisteröityneen perustiedot: nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli ja muut henkilön itse ylläpitämät tai antamat tiedot, käydyt jumpat ja laskut.

Tapahtumarekisteri: rekisteröityneen perustiedot: nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli ja muut henkilön itse ylläpitämät tai antamat tiedot ja laskut.

!Tietolähteet

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
GoBabyGo ei luovuta tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yrityksen rekisterivastaava vastaa yhdistyksen jumppa- ja tapahtumarekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen rekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta vain välttämättä tarvitseville toimihenkilöille sekä ohjaajille. Käyttöoikeustaso ohjaajille on rajattu.
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia. Manuaaliset listaukset: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.